Privacy statement
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Het bezoek aan de website van Kappé kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek (bijvoorbeeld overdag of in de avonduren) of welke pagina’s het meest bezocht worden.

Kappé heeft belang bij marktonderzoek om de services in de winkels te verbeteren. Aan kopers in één van de Kappé winkels kunnen voor marketing-, segmentatie- en profieldoeleinden gevraagd worden naar uw nationaliteit bij aanschaf van een product. Kappé koppelt, combineert en analyseert beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen te bepalen en de service daarmee te verhogen. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende winkels. Zo kan uw nationaliteit gebruikt worden in combinatie met de verkoopcijfers om te bepalen waar en wanneer er meer tolken ingezet zouden kunnen worden. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Kappé streeft er naar u zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen die voldoen aan de meest gangbare normen.

Met de aangescherpte privacywetgeving krijgt u als betrokkenen extra rechten.
  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht dat u ‘vergeten’ wordt.
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die Kappé van u verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die Kappé verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens van u te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Om een van bovenstaande rechten uit te kunnen voeren, honoreert Kappé alleen verzoeken die schriftelijk zijn binnengekomen met dagtekening en datum. Kappé streeft ernaar om binnen 4 weken na dagtekening een statusupdate aan u te verschaffen.

Kappé behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen.