De jaren 50. Nederland zit, net als de rest van Europa, in de laaste fase van de wederopbouw. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gemaakt voor een nieuwe strijd: de Koude Oorlog. Veranderingen volgen elkaar in een snel tempo op. Er valt veel te ondernemen. Dat beseft ook de heer F.A.J. Kappé, die op Schiphol-Oost zijn eigen onderneming opzet. Als je nu kijkt naar de foto's uit die tijd, zou hij dan ooit hebben kunnen vermoeden tot welke proporties het bedrijf zou uitgroeien?
1950 - Start Kappé
1953 - Dijkdoorbraak in Zeeland/Zuid-Holland
1953 - Eerste mensen op de Mount Everest
1955 - James Dean sterft door auto-ongeluk
1956 - Kappé op Schiphol
1958 - Barbie maakt entree op speelgoedbeurs te New York
 

De geschiedenis van Kappé begint op 16 januari 1950 als de heer F.A.J. Kappé een inschrijvingsbiljet voor exploitatie van een herenkapsalon op de luchthaven overhandigt aan de toenmalige Gemeente Havendienst en een huurcontract afsluit voor een winkeltje aan het Stationsplein, onderaan de Schipholdijk, gelegen tegenover het stationsgebouw van de luchthaven op Schiphol-Oost. Op 1 februari 1950 start hij officieel zijn
éénmanszaak en begint de boeiende geschiedenis van het Kappersbedrijf F.A.J. Kappé. Regelmatig loopt Frans met zijn kist vol knipspullen en een fles Kölnisch Wasser 4711 naar het stationsgebouw. Op het toilet worden vliegtuigpassagiers voor vijftig cent keurig gekapt en geknipt en voor een dubbeltje extra krijgt men ook nog haarwater. De luchthaven op Schiphol-Oost bestaat op dat moment uit één gebouw: de Europahal.
Op 16 september 1951 treedt Cees Kappé als herenkapper in dienst bij zijn oom Frans. Op 1 december, gaan zij in de Europahal parfumerieën verkopen, op dat moment nog tegen normale prijzen.